Intervencions

VIL·LA ROMANA DEL PONT DEL TREBALL DIGNE

Lloc:


Data d'inici:
Estat:

Les obres relacionades amb la Línia d’Alta Velocitat que es varen iniciar el 2008. van permetre localitzar, l’estiu de 2011, la ja coneguda vil·la romana del Pont del Treball Digne. En una primera fase es va excavar una superfície aproximada de 1.152 m2, treballs dirigits per Daniel Alcubierre i Emiliano Hinojo de l’empresa CODEX, Arqueologia […]

VIL·LA ROMANA DEL PONT DEL TREBALL DIGNE

Lloc:


Data d'inici:
Estat:

Les obres relacionades amb la Línia d’Alta Velocitat han permès localitzar la ja coneguda vil·la romana del Pont del Treball Digne, ubicada concretament en els terrenys on es construeix l’estructura de la futura estació de la Sagrera i els seus accessos. A partir del mes de juny de 2012 els treballs d’excavació arqueològica, dirigits per […]

Pavelló de Sant Leopold – HSCP

Lloc:


Data d'inici:
Estat:

Processos de conservació i restauració sobre part dels elements ceràmics conservats en les sales interiors del  pavelló de Sant Leopold,  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Els treballs ens han estat encarregats per l’empresa SAPIC.

MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES, FUNDACIÓ AGBAR

Lloc:


Data d'inici:
Estat:

Treballs de conservació i restauració de diverses màquines del Museu Agbar de les Aigües. S’han dut a terme els següents processos:  neteja dels 4 Generadors d’electricitat, tractaments per aturar la corrosió d’algunes peces de diferents metalls de la Gran Bomba i dels 4 Generadors, sanejament de la policromia de la Calderada, i restauració completa de […]

pintura mural domus C/ Avinyó,15

Lloc:


Data d'inici:
Estat:

Les excavacions arqueològiques dutes a terme entorn al carrer Avinyò núm. 15 van posar al descobert una domus romana de segle i d.C, conservant-se un important conjunt mural de gran qualitat. Actualment estem duent a terme processos de conservació i restauració d’aquestes restes amb l’objectiu de poder-les estudiar i museïtzar en un futur..

Mosaics ciutat romana d’Empúries

Lloc:


Data d'inici:
Estat:

Treballs de conservació i restauració dels mosaics dels àmbits 38, 26, 28, 26 de la Domus 1 de la Ciutat Romana d’Empúries. El grup de mosaics, en la dècada dels quaranta, van ser extrets i recol·locats en les seves estances originals sobre nous suports de pòrtland, fet que a dia d’avui genera seriosos problemes de […]

Mosaics i ceràmiques, UTE Hospital de Sant Pau

Lloc:


Data d'inici:
Estat:

Treballs de conservació i restauració de mosaics i elements ceràmics de l’interior del Pavelló d’Administració de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Mosaic polícrom, vil·la romana de Can Pau Birol

Lloc:


Data d'inici:
Estat:

Treballs d’estudi, extracció i embalatge del mosaic policrom de la vil·la romana de Can Pau Birol ubicat en l’església del monestir de Sant Pere de Galligans de Girona, seu del MAC-Girona. En un primer moment s’ha dut a terme l’estudi aprofundit de l’estat de conservació i de les intervencions antigues, i més tard s’ha procedit […]

Mercat del Born Codi Interv. 055/12

Lloc:


Data d'inici:
Estat:

Processos de conservació i restauració d’un conjunt de metalls exhumats durant els treballs arqueològics duts a terme en el Mercat del Born (Codi Interv. 055/12).

C/ DEL DR. AIGUADER, BARCELONA

Lloc:


Data d'inici:
Estat:

Tractaments conservatius d’un conjunt de peces de diversa naturalesa, exhumades durant els treballs arqueològics portats a terme al carrer Dr. Aiguader de Barcelona. Actualment estem treballant en el conjunt 564 monedes de bronze i plata.