Museus i administracions públiques

Feines realitzades per a museus i administracions públiques

Museu Agbar de les Aigües

Treballs de conservació i restauració d’urgència dels pannells enrajolats dels paraments de la Sala de Calderes, Cornellà del Llobregat.

Museu d’arqueología de Catalunya. Empúries

Coordinació de pràctiques de conservació i restauració en jaciments arqueològics amb alumnes de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Restauració d’un mosaic de tessel·les, dos d’opus signinum i els revestiments conservats en tres estances de la Domus 1 de la ciutat romana.

Musée Henri Prades. Lattes

Treballs de conservació i restauració d’un conjunt de ceràmiques i metalls exhumats a la stoa de la Neàpolis d’Empúries. I d’un conjunt de ceràmiques del jaciment Mas Castellar de Pontós, del fons del Museu d’Arqueologia de Catalunya.    

Museu d’arqueología de Catalunya. Girona

Treballs de conservació i restauració de tres elements de pedra: l’ara d’Empúries, el relleu funerari  i el desmuntatge dels sarcòfags instal·lats al Museu de St. Pere Galligants.

Museu Agbar de les Aigües

Treballs de conservació i restauració dels quatre Generadors d’electricitat i de la Gran Bomba de la sala de màquines del museu, Cornellà del Llobregat.

Museu d’Història de Barcelona, ICUB

Treballs de conservació, restauració i posterior muntatge del rètol modernista “Aviram Joana”, recuperat de l’antic Mercat de St. Antoni de Barcelona.