Organismes

Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona

Restauració d’un conjunt de metalls exhumats en les intervencions arqueològiques de la vil·la romana de Vilablareix, de la vil·la romana del Pla de l’Horta, del poblat i castellum ibèric de Sant Julià de Ramis i del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Universitat de Lleida

Coordinació de la restauració d’un paviment d’opus tesellatum del s. I recuperat en les antigues termes romanes de Lleida.