Empreses d’arqueologia

Codex. Arqueologia i Patrimoni SCCL. Barcelona

Treballs de conservació in situ, alhora que treballs de laboratori de les peces exhumades durant els treballs arqueològics duts a terme a la plaça de Pau Vila 12-13 b de Barcelona. En especial assenyalem els treballs d’extracció i conservació d’un vaixell atlàntic del s. XV.

Arqueocat SL. Igualada

Treballs de conservació i restauració dels materials exhumats en l’excavació arqueològica portada a terme en el Passeig Picasso de Barcelona.

Arqueocat SL. Igualada

Tasques de restauració de materials procedents de l’excavació arqueològica del Carrer Ample,1 de Barcelona.

Janus SL. Girona

Treballs conservatius in situ i al laboratori en l’excavació d’urgència de Can Gambús 3 de Sabadell.

Janus SL. Girona

Restauració d’un conjunt de peces procedents del jaciment arqueològic del Turó Rodó de Lloret de Mar.

Arkeòlic SCP. Vic

Restauració d’un conjunt d’urnes funeràries del seguiment arqueològic del desdoblament de la C-17 al seu pas per Masies de Voltregà.