Empreses d’arqueologia

Conatus. Alcalá de Henares

Treballs de conservació i restauració del material moble exhumat durant els treballs arqueològics de la Plaça de la Gardunya de Barcelona.

Codex. Arqueologia i Patrimoni SCCL. Barcelona

Treballs de conservació i restauració d’un conjunt de ceràmiques i fragments de fauna ibèrics exhumats a una sitja, de la intervenció arqueològica del Carrer Sant Antoni Maria Claret (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona).

Codex. Arqueologia i Patrimoni SCCL. Barcelona

Treballs de conservació i restauració dels béns mobles i immobles exhumats en la intervenció arqueològica de la Vil·la romana del Pont del Treball, Accessos a l’estació de l’AVE de la Sagrera de Barcelona. En especial cal destacar l’extracció i restauració del mosaic policrom del s. IV i dels conjunts murals dels s. I i s […]

Toolbox. Barcelona

Redacció del Pla director per la recuperació del conjunt monumental de Sant Genis de Rocafort de Martorell.

Conatus. Alcalá de Henares

Treballs de conservació preventiva i extracció d’un enterrament neolític exhumat en la Plaça de la Gardunya de Barcelona.

Arkeòlic SCP. Vic

Tasques de conservació i restauració dels pous de glaç del Duc de Montmeló.