Constructores

Sapic. Barcelona

Treballs de conservació preventiva dels elements ceràmics del Pavelló de Sant Manel de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Granollers 3000 SL.

Treballs de restauració d’un tram de la muralla medieval de Granollers.

Procibesa SA. Barcelona

Restauració dels conjunt escultòric de terracota de finals del s. XIX del Carrer Álvarez de Castro, 2 de Barcelona.

Promociones N.S., SA. Barcelona

Restauració d’una façana esgrafiada Noucentista del Carrer Sepúlveda, 185 de Barcelona. DIPLOMA DE QUALITAT: Manteniment conservatiu d’esgrafiats modernistes, Programa Rafael. Comissió Europea, Ajuntament de Barcelona.

Andreu Mas i Cullell. Barcelona

Restauració dels finestrals i dels revestiments muraris de l’edifici del s. XII-XIII, del Carrer Sant Domènech del Call, 8 de Barcelona.