Notes de premsa

26
febrer 2014

Procés de recuperació i restauració de dos rètols del refugi núm. 254 del carrer Riereta


Per

Sílvia Llobet

| Actualitat - Notes de premsa | 0


Durants els treballs d’excavació del refugi antiaeri núm. 254 de la guerra civil, al número 4 del carrer Riereta, es van poder recuperar dos rètols amb les indicacions d’ús d’aquest refugi, els quals van ser recuperats per procedir a la seva restauració. [...]

Compartir

Vots:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
(0)

26
febrer 2014

Treballs de conservació in situ a la vil·la romana del Pont del Treball Digne


Per

Sílvia Llobet

| Actualitat - Notes de premsa | 0


Treballs de conservació i recuperació de les pintures murals de la vil·la romana del Pont del Treball Digne a les obres de la futura estació del LAV Sagrera.     [...]

Compartir

Vots:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
(0)

28
gener 2014

La vil·la romana del Pont del Treball


Per

Sílvia Llobet

| Notes de premsa | 0


Les obres relacionades amb la Línia d’Alta Velocitat s’iniciaren el 2008. Des del primer moment, diversos equips d’arqueòlegs estan treballant en el control de tots els moviments de terres que s’estan realitzant. Els primers treballs es van fer en els diferents trams de construcció de la plataforma ferroviària (Sant – Sagrera, Sagrera – Triangle ferroviari […] [...]

Compartir

Vots:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
(1)

28
gener 2014

Un nou fragment d’escultura romana a Barcino


Per

Sílvia Llobet

| Notes de premsa | 0


Arran de reiniciar la intervenció arqueològica a la Vila romana del Pont del Treball Digne s’ha recuperat un cap de marbre, que possiblement representa una persona jove, i que formava part d’una escultura o un bust a escala humana. El fragment escultòric formava part del rebliment d’un pou, datat cap el segle II d C. […] [...]

Compartir

Vots:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
(0)

28
gener 2014

Noves restes del mosaic policrom de la vil·la romana del Pont del Treball, a la Sagrera


Per

Sílvia Llobet

| Notes de premsa | 0


Pel que s’ha excavat fins ara, la decoració del mosaic presenta un conjunt de motius geomètrics, que formen una composició simètrica combinada amb alguns motius figuratius. La composició és diferent a la documentada en la primera fase dels treballs, però conserva la policromia de les tessel·les, a més de la repetició de certs motius decoratius, […] [...]

Compartir

Vots:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
(0)