Sobre

Àbac

ÀBAC CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ SL és una empresa especialitzada en la conservació del patrimoni arqueològic i monumental.

En jaciments arquelògics conduïm treballs de suport als arqueòlegs, recuperació dels béns mobles exhumats, extraccions i embalatges; i tractaments conservatius de les estructures i elements decoratius que romanen in situ. Finalitzats els treballs arqueològics col·laborem en museïtzacions, tasques de manteniment i restauracions.

També desenvolupem treballs en laboratori i intervenim en materials recuperats en excavacions arqueològiques o procedents dels fons de museus. Hem treballat amb materials de diversa procedència i cronologia: vidre, ceràmica, metalls, pintura mural i materials orgànics.

L’altre àmbit d’acció és el patrimoni monumental, on intervenim tant en edificis històrics com en elements o conjunts decoratius lligats a aquests. Destaquem la nostra experiència en la restauració de vitralls, mosaics, elements ceràmics i escultòrics.