Arxiu: 2012

Conatus. Alcalá de Henares

Treballs de conservació i restauració del material moble exhumat durant els treballs arqueològics de la Plaça de la Gardunya de Barcelona.

Museu Agbar de les Aigües

Treballs de conservació i restauració d’urgència sobre diversos conjunts de rajoles ceràmiques de l’edifici del Museu Agbar de les Aigües, Cornellà del Llobregat.

Codex. Arqueologia i Patrimoni SCCL. Barcelona

Treballs de conservació i restauració d’un conjunt de ceràmiques i fragments de fauna ibèrics exhumats a una sitja, de la intervenció arqueològica del Carrer Sant Antoni Maria Claret (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona).

UTE Estructura Sagrera AVE. Barcelona

Treballs de conservació preventiva i d’urgència al jaciment arqueològic de l’Estructura de l’estació de la Sagrera del Tren d’Alta Velocitat. Duent a terme treballs sobre materials mobles, alhora que tractaments conservatius i extracció d’elements arquitectònics i decoratius, com ara un mosaic polícrom del s. IV i revestiments murals de diverses cronologies. (Treballs que duren fins […]

Museu Agbar de les Aigües

Treballs de conservació i restauració d’urgència dels pannells enrajolats dels paraments de la Sala de Calderes, Cornellà del Llobregat.