Arxiu: 2010

Diputació de Barcelona, Museu de Montmeló

Treballs de conservació i restauració amb motiu de la nova exposició plantejada en el museu de Montmeló, per la que s’han tractar diversos elements constructius que formaven part del rebliment d’una sitja exhumada en la vil·la romana de Can Massot i un lot de peces prehistòriques de ceràmica procedents del jaciment Prehistòric del Carrer Balmes […]

Museu de Badalona

Treballs de conservació i restauració d’un conjunt de materials romans per tal de ser exposats en la nova museïtzació del Museu de Badalona.

Sapic. Barcelona

Treballs de conservació i restauració en la xemeneia conservada a la seu de la Universitat Pompeu Fabra del Carrer Roc Boronat, 128 de Barcelona.

Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona

Restauració d’un conjunt de metalls exhumats en les intervencions arqueològiques de la vil·la romana de Vilablareix, de la vil·la romana del Pla de l’Horta, del poblat i castellum ibèric de Sant Julià de Ramis i del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Construcciones Liper SL. Barcelona

Treballs de conservació i restauració de dos portals de pedra ubicats en la primera planta de l’edifici medieval situat al Carrer de Sant Antoni, núm. 54 de Barcelona.