Arxiu: 2006

Arqueocat SL. Igualada

Restauració de materials procedents de l’excavació arqueològica de l’Avinguda Cambó de Barcelona.

Museu d’arqueología de Catalunya. Empúries

Restauració del frigidarium i caldarium de les termes públiques, i dels paviment d’opus signinum de l’atri i del tablinium d’una domus baixrepublicana, Ínsula 30 de la ciutat romana.

Arqueocat SL. Igualada

Treballs de conservació d’urgència en les termes romanes de Sant Boi de Llobregat.