Arxiu: 2001

Museu d’Història de Sabadell

Restauració d’un conjunt de materials ibèrics i romans amb motiu de l’exposició: El poblament al territori de Sabadell de la prehistòria a l’antiguitat tardana. Una mirada a la Mediterrània, els Ibers i els Romans.

Codex. Arqueologia i Patrimoni SCCL. Barcelona

Direcció dels treballs de conservació i restauració in situ i al laboratori de l’excavació del Mercat de Santa Caterina de Barcelona. (Treballs que es van iniciar l’abril del 2001 i van durar fins el febrer del 2005).

Museu d’Història de Sabadell

Restauració d’un conjunt ceràmic dels jaciments de Can Piteu-Can Roqueta, Can Roqueta II, amb motiu de l’exposició: El poblament al territori de Sabadell de la prehistòria a l’antiguitat tardana. Els primers assentaments pagesos i l’expansió pel territori.